Thứ Năm , 21 - 09 - 2023
Trang chủ / Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 4208:2009

Ngày 31/10/2017, CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ĐIỆN CƠ HOÀI THƯƠNG tự hào nhận được Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN  4208:2009 của LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM cho lĩnh vực: Sản xuất và cung cấp máy bơm nước dân dụng, công nghiệp và máy bơm phòng …

Chi Tiết

Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 9001:2015

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ĐIỆN CƠ HOÀI THƯƠNG tự hào nhận được Giấy Chứng Nhận TCVN ISO 9001:2015 của LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM cho lĩnh vực: Sản xuất và cung cấp máy bơm nước dân dụng, công nghiệp và máy bơm phòng cháy chữa cháy …

Chi Tiết